"Van aangifte tot zorgtoeslag, wij ontzorgen u van A tot Z"

Werkzaamheden

Uitgebreide fiscale praktijk

Naast onze werkzaamheden voor het MKB hebben wij een uitgebreide fiscale praktijk voor particulieren. Samen met u brengen wij uw situatie in beeld en verzamelen we de voor de aangifte relevante gegevens. Dit doen wij bij ons op kantoor of bij u thuis.

Bent u al cliënt bij ons en is uw situatie niet veranderd ten opzichte van eerdere jaren, dan is een afspraak niet per se nodig. U kunt de relevante gegevens dan per post of e-mail aan ons toesturen. Aangezien wij werken met professionele software hebben wij uw persoonlijke DigiD niet nodig voor het verzenden van de aangifte inkomstenbelasting of een aanvraag van een toeslag.

Neem contact met ons op

Aangifte IB

Ieder jaar opnieuw ontvangt u van de belastingdienst een uitnodiging om uw aangifte inkomstenbelasting in te dienen. En zoals altijd heeft de belastingdienst de spelregels weer een beetje aangepast zodat het opnieuw zorgt voor dezelfde stress. Omdat uw aangifte inkomstenbelasting voor ons dagelijks werk is, stelt dit ons in staat om deze zo optimaal mogelijk voor u te verzorgen.

Aanvraag toeslagen

Het komt vaak voor dat men recht heeft op een toeslag zonder dat men dit weet. Hierdoor loopt u wellicht geld mis. Wellicht denkt u dat u niet in aanmerking voor een toeslag omdat uw brutosalaris te hoog is. Dan kan het toch mogelijk zijn dat u hier wél recht op heeft. Toeslagen hangen namelijk niet af van de hoogte van uw brutosalaris, maar van uw belastbaar inkomen. Wij kunnen voor u berekenen of er recht op een toeslag bestaat en indien nodig deze voor u aanvragen.

Correspondentie

De laatste jaren is het regelmatig voorgekomen dat de belastingdienst negatief in het nieuws is geweest vanwege foutief vastgestelde aanslagen. Deze zijn vooral heel vervelend als dit u treft en zeker op het moment dat u zelf actie dient te ondernemen om één en ander te corrigeren. Tevens is het goed mogelijk dat de belastingdienst u een zogenoemd ‘verzoek om informatie’ stuurt. Dit doen zij vaak steekproefsgewijs en resulteert vaak in een uitvoerige correspondentie. Wij kunnen dit voor u verzorgen.

Middelen

Soms komt het voor dat u in een bepaald jaar een belastbaar inkomen heeft dat enorm afwijkt ten opzichte van andere jaren. In zo’n geval is het raadzaam om de mogelijkheid tot middeling te onderzoeken. De middelingsregeling maakt het mogelijk om van 3 achtereenvolgende belastingjaren het gemiddelde te bepalen en hierover de inkomstenbelasting opnieuw te berekenen. Mogelijk is dit bedrag lager dan het bedrag dat u in eerste instantie heeft afgedragen aan de belastingdienst. Deze regeling is weliswaar afgeschaft m.i.v. 01-01-2023, maar blijft de komende jaren toch actueel. Het laatste jaar dat in een middelingberekening kan worden meegenomen is namelijk 2024.