Een ondernemer heeft ruim tien jaar een eenmanszaak in het implementeren van SAP-software en het adviseren daarover. Na een motorongeluk in november worden lopende en nieuwe opdrachten opgezegd. De ondernemer gaat het volgende jaar per 1 juni fulltime in loondienst. In zijn aangifte over dat jaar geeft hij geen winst aan, maar wel niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek. Volgens de Belastingdienst is de eenmanszaak per 30 mei van dat jaar gestopt, hetgeen leidt tot bijtelling van de fiscale oudedagsreserve. Zelfstandigenaftrek wordt geweigerd.

Standpunt ondernemer
De ondernemer stelt dat de activiteiten die hij in het betreffende jaar voor de eenmanszaak heeft verricht een bron van inkomen vormden en dat de eenmanszaak in dat jaar niet gestaakt is. Daarbij voert hij aan dat de eenmanszaak in dat jaar meer dan tien jaar bestond, in het verleden behoorlijke omzetten heeft behaald en beschikte over een omvangrijk relatie- en klantenbestand. Ook heeft hij zich in dat jaar actief bezig gehouden met de acquisitie van opdrachtgevers en met netwerken.

Standpunt Belastingdienst
De Belastingdienst is van mening dat geen sprake was van een bron van inkomen en dat de eenmanszaak per 30 mei is gestaakt. In dat jaar en in de zes jaren daarna zijn immers geen verkoopfacturen gestuurd, is geen omzet behaald en bovendien is de ondernemer op 1 juni in loondienst getreden.

Oordeel rechter
Naar het oordeel van de rechter heeft de ondernemer niet aannemelijk gemaakt dat de activiteiten die hij in het jaar voor de eenmanszaak heeft verricht een bron van inkomen vormden. Het dossier, levert geen enkele aanwijzing op dat de ondernemer concreet zicht had op een contract met een nieuwe opdrachtgever. Het dossier bevat geen informatie over gesprekken met potentiële opdrachtgevers of informatie over contractonderhandelingen. Het enige dat belanghebbende heeft aangevoerd is dat hij acquisitiewerkzaamheden heeft verricht en dat hij beschikt over een goed zakelijk netwerk. Belanghebbende heeft geen nadere omschrijving overgelegd van de acquisitiewerkzaamheden, de potentiële opdrachtgevers die hij heeft benaderd en het aantal uren dat hij aan acquisitie en netwerken heeft besteed. De behoefte aan nadere bewijsstukken wordt versterkt doordat belanghebbende per 1 juni in loondienst is getreden, waardoor de voor het verrichten van ondernemersactiviteiten beschikbare tijd, logischerwijs, is afgenomen.

Volgens de rechter kon naar maatschappelijke opvattingen geen voordeel worden verwacht uit de werkzaamheden voor de eenmanszaak. Hiermee staat voor de rechter vast dat de eenmanszaak op 30 mei is gestaakt.

Let op: Soms is het lastig om te bepalen wanneer een eenmanszaak fiscaal nog net wel of net niet meer een onderneming is. In dit geval lag het vrij duidelijk. De fiscale gevolgen van staking kunnen fors zijn, zoals hier de niet geplande bijtelling van de opgebouwde fiscale oudedagsreserve. Uw adviseur kan u helpen de eindfase van uw fiscale ondernemerschap te plannen.