Een medewerker van een installatiebedrijf heeft in zijn arbeidsovereenkomst een verbod op nevenwerkzaamheden, een concurrentiebeding en een boetebeding. Na het sluiten van deze overeenkomst schrijft hij een eigen onderneming in bij de Kamer van Koophandel. De werkgever ontslaat hem op staande voet en eist € 10.000 boete.

De rechter geeft aan dat de werkgever moet bewijzen dat de medewerker nevenwerkzaamheden heeft verricht.

De werkgever voert aan dat de werknemer zijn eigen onderneming heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maar een enkele inschrijving betekent nog niet dat sprake is geweest van nevenwerkzaamheden. Ook uit door de werkgever overgelegde foto’s van de Instagram-pagina van de werknemer blijkt dit niet. De werknemer komt immers met een schriftelijke verklaring van zijn vader, waarin staat dat de airco-installaties op de foto’s op de Instagram-pagina door zijn vader zijn gemonteerd, en dat de werknemer zijn vader om toestemming heeft gevraagd om de foto’s te gebruiken als ‘opvulling’ van zijn Instagram-pagina. Tegenover deze verklaring heeft de werkgever geen gegevens of argumenten ingebracht waaruit kan worden afgeleid dat de werknemer feitelijk (neven)werkzaamheden heeft verricht tijdens zijn dienstverband.

De werkgever stelt nog dat de werknemer in een gesprek heeft erkend dat hij nevenwerkzaamheden heeft verricht en dat hij niet voornemens was te stoppen met zijn nevenwerkzaamheden. Maar volgens de werknemer heeft hij tijdens dit gesprek juist bij herhaling aangegeven geen nevenwerkzaamheden te verrichten. Deze verklaring van de werknemer wordt volgens de rechter onvoldoende weersproken. De werkgever is namelijk zelf niet naar de zitting gekomen. En de gemachtigde van de werkgever was niet bij het gesprek.

Hiermee is niet komen vast te staan dat de werknemer nevenwerkzaamheden heeft verricht. De vordering van de werkgever om de werknemer te veroordelen tot betaling van een boete van € 10.000 wordt afgewezen.

Let op: Een verbod op nevenwerkzaamheden wordt overtreden als er daadwerkelijk nevenwerkzaamheden zijn. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en foto’s van geïnstalleerde airco’s leveren wellicht een vermoeden, maar nog geen bewijs van nevenwerkzaamheden.