"Administratie is vaak onbekend terrein. Door gedegen ondersteuning behoud van focus."

Werkzaamheden

 • Opstellen ondernemingsplan
 • Inschrijving Kamer van Koophandel
 • Aanvraag VAR-verklaring
 • Opzetten administratie
 • Fiscale aangiften
 • Verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en oude dag
 • Personeel

Het juiste adres

Rapport Administraties is aangesloten bij een tweetal beroepsorganisaties, t.w. het RB (Register Belastingadviseurs) en de NOAB (Nederlandse Orde van Administatie- en Belastingdeskundigen).

Voor u als cliënt heeft dit vele voordelen waarvan de belangrijkste zijn:

 • Verplichte Permanente Educatie door de leden t.b.v. het certificeringtraject (40 uur per jaar) hetgeen inhoudt dat de kennis van de belastingadviseur up-to-date is en dat de adviezen gebaseerd zijn op de meest recente ontwikkelingen op fiscaal gebied; dit alles wordt gerealiseerd middels seminars, congressen en regiobijeenkomsten en het bijhouden van vakliteratuur
 • Strikte toelatingseisen waardoor het lidmaatschap maatschappelijk als keurmerk wordt erkend en herkend
 • Online verbinding met de databank Fiscanet waarbij dagelijks de laatste wetswijzigingen c.q. jurisprudentie (rechtersrecht) per e-mail worden toegezonden. Ook bestaande uitspraken van het Hof- en de Hoge Raad kunnen worden geraadpleegd
 • Bij incidentele specialistische fiscale vraagstukken kunnen (intern) het Bureau Vaktechniek en/of de (externe) adviesgroepen bestaande uit fiscalisten, advocaten, accountants en notarissen tegen gereduceerd tarief worden geraadpleegd
 • Goede contacten met de Belastingdienst
 • De beroepscode welke zorgt dat ethisch handelen hoog in het vaandel staat
Vraag adviesPlan afspraak