.Fiscale- en financiële regelingen tijdens de corona-crisis

Fiscale- en financiële regelingen tijdens de coronacrisis

.NOW-regeling klaar, loketten bijna open

Eén van de maatregelen om tijdens de corona-crisis banen en inkomens van mensen beschermen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn vandaag bekend gemaakt. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

(more…)

.Tijdelijke noodregeling zelfstandigen (Tozo) van start, giften tot 1.050 en 1.500 euro

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) zijn bekend. (more…)

.UPDATE NOODPAKKET BANEN EN ECONOMIE (Tozo)

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. (more…)

.UPDATE NOODPAKKET BANEN EN ECONOMIE (Noodloket)

Noodloket is open
Het Noodloket is een regeling voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de corona-crisis. Ondernemers in sectoren met aangewezen SBI-codes bij de Kamers van Koophandel kunnen een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

(more…)

.NOODPAKKET BANEN EN ECONOMIE

Op dinsdagavond 17 maart 2020 heeft het Ministerie van Economische zaken en Klimaat per brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer een voorstel gedaan m.b.t. een Noodpakket voor werkgevers, werknemers, ondernemingen en zzp-ers welke als doel heeft banen te behouden en de economische gevolgen te beperken i.v.m. de Corona-crisis.

(more…)

.Fiscale en economische maatregelen met betrekking tot het Corona-virus

Op 12 maart 2020 heeft het Kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd dat zij een aantal maatregelen treft om de negatieve economische gevolgen van het corona-virus voor bedrijven op te vangen.

(more…)

.Ontwikkelingen rond het Corona-virus!!!

Geachte klant,

Het zal u niet ontgaan zijn dat vrijwel de gehele wereld en dus ook Nederland getroffen is door het Corona-virus. Hierdoor zijn zeer ingrijpende maatregelen nodig geweest door de regering, waaronder het sluiten van de horecagelegenheden en het sluiten van de markten.

(more…)

.Special – Eindejaarstips 2019

RB-Special – Eindejaarstips 2019

(bron: Register Belastingadviseurs)

.Fiscaal Actueel 01-2019

Fiscaal Actueel_nr1 2019_Rapport

.Fiscaal Actueel 04-2018

Fiscaal Actueel_nr4 2018_Rapport

.Fiscaal Actueel 03-2018

Fiscaal Actueel_nr3 2018_Rapport

.Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2018 is als volgt; (more…)

.Basiscontract arbodienst

Per 1 juli 2017 is er een wijziging doorgevoerd in de Arbowet om de positie van de bedrijfsarts te versterken. Deze wijziging heeft ertoe geleid dat elke werkgever per 1 juli 2018 dient te beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts.

In het contract dient te zijn opgenomen welke taken, en op welke wijze, de bedrijfsarts vervult. U bent verantwoordelijk voor een juiste begeleiding van uw zieke werknemer. De arbodienst of bedrijfsarts heeft een adviserende rol richting werknemer en werkgever.

Heeft u nog geen basiscontract? Dan raden wij u aan dit zo spoedig mogelijk te regelen. Ook indien u één werknemer in dienst heeft bent u verplicht om een basiscontract af te sluiten. Ook als deze werknemer een nul-uren contract met u heeft afgesloten. Indien er geen basiscontract is afgesloten riskeert u een boete van € 1.500,-

.Fiscaal Actueel 02-2018

Fiscaal Actueel_nr2 2018_Rapport

.Fiscale behandeling cryptovaluta in box 3

Cryptovaluta, waarvan bitcoin de bekendste is, welke in het bezit zijn van een natuurlijk persoon, behoren tot de vermogensrendementgrondslag van box 3.

Indien u in cryptovaluta belegd met vermogen uit uw onderneming dan behoort dit in box 1.

Voor een rechtspersoon wordt dit afgerekend middels vennootschapsbelasting en voor de eenmanszaak en V.O.F. middels Inkomstenbelasting. (more…)

.Afgite btw-nummer duurt langer dan normaal

Als u zich als nieuwe ondernemer heeft aangemeld bij de belastingdienst, ontvangt u normaal gesproken binnen 5 werkdagen een brief met uw btw-nummer. Helaas duurt het op dit moment langer om een btw-nummer af te geven. Wanneer u zich heeft aangemeld met het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ of het formulier ‘Opgaaf startende ondernemers’ of als u zich hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

In januari 2018 heeft de belastingdienst extra veel formulieren ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ ontvangen. Dit is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad op 15 december 2017.

Daardoor zal iedereen die zich aanmeldt als ondernemer helaas langer op bericht van de belastingdienst moeten wachten.

.Fiscaal Actueel 01-2018

Fiscaal Actueel_nr1 2018_Rapport

.Opschorting handhaving Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020.

Tot die tijd krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen boetes of naheffingen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Vanaf 1 juli 2018 worden wel de mogelijkheden voor handhaving van kwaadwillenden verruimd.

 

De nieuwe Wet DBA had de afgelopen periode meer duidelijkheid moeten scheppen over de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking. Echter leverde de wet veel onrust op onder zzp’ers en opdrachtgevers. Het kabinet zet daarom in dat de nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2020 in werking treedt.

(more…)

.Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2018 is als volgt; (more…)

.Nieuwe versie Fiscaal Actueel Nr4 2017

Fiscaal Actueel_nr4 2017_Rapport_Nieuw Versie

.Rectificatie Fiscaal Actueel Nr.4

Op vrijdag 24-11-2017 hebben wij de Fiscaal Actueel online geplaatst.

 

U kunt hierin artikelen lezen over het Belastingpakket 2018 waar eind vorige week een definitieve stemming over is geweest. Tijdens de stemming over het Belastingpakket 2018 zijn amendementen en moties aangenomen.

Dit heeft tot gevolg dat een aantal artikelen in Fiscaal Actueel achterhaald zijn. Bij het ontwikkelen van Fiscaal Actueel zijn we hierin helaas ingehaald door de tijd.

(more…)

.Fiscaal Actueel nr. 4 2017

Fiscaal Actueel_nr4 2017_Rapport

.Wijzigingen Pensioen in Eigen Beheer (PEB)

Het is een gegeven dat de Pensioen in Eigen Beheer (PEB) voor directeur-grootaandeelhouders (dga’s) zal gaan veranderen. Bij de Tweede Kamer ligt een voorstel voor twee alternatieven:

Welk alternatief is voor u de slimste keuze?

(more…)

.Basiscontract Arbo

Door de wijziging van de Arbowet verandert mede het boetebeleid. Wanneer werkgevers per 1 juli 2018 geen basiscontract hebben afgesloten met een bedrijfsarts of Arbodienst  krijgen direct een boete.

Dit staat in de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet die vanaf 1 september 2017 ingaat.

 

Geen basiscontract

De werkgever is verplicht om een basiscontract af te sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts. Wanneer u wél een basiscontract heeft afgesloten, maar hierin géén afspraken staan over verzuimbegeleiding zal de Inspectie SZW ook direct een boete opleggen.
Deze nieuwe regel is van toepassing op alle nieuwe (basis) contracten die worden afgesloten vanaf 1 juli 2017. Voor 1 juli 2018 dienen alle contracten aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

 

Bedrijfsarts loopt kant op boete

Wanneer bedrijfsartsen de Arbowet niet goed naleven zal ook de bedrijfsarts een boete opgelegd worden.

.Plannen nieuw kabinet

Een overzicht van de uitgelekte plannen van het nieuwe kabinet op het financiële vlak.

Deze plannen zijn tot dusver gelekt in de media en staan volgens bronnen in het regeerakkoord van de beoogde nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Op dinsdag 10 oktober 2017 wordt het definitieve regeerakkoord gepresenteerd door premier Rutte.

 

 

Andere regels voor zzp’ers

Voor de zzp’ers zullen de regels veranderen. De Web DBA zal hierop worden aangepast.

In deze wet zal duidelijker omschreven worden wat het betekent om in loondienst te zijn. Ook het begrip ‘gezagsverhouding’ zal worden verduidelijkt.

 

Opdrachtgeversverklaring

Wanneer opdrachtgevers een zzp’er inhuren kunnen zij online een vragenlijst invullen. Uit deze vragenlijst zal de opdrachtgever kunnen opmaken hoe de Belastingdienst de overeenkomst zal beoordelen.

Deze opdrachtgeversverklaring komt in plaats van de modelovereenkomsten. Deze verklaring kan worden ingevuld via een webmodule.

In het eerste jaar zal de Belastingdienst terughoudend zijn met controles en boetes uitdelen om de opdrachtgevers te laten wennen aan de nieuwe regels.

.Fiscaal Actueel nr. 3 2017

Fiscaal Actueel_nr3 2017_Rapport

.Fiscaal Actueel nr. 2 2017

Fiscaal Actueel_nr2 2017_Rapport

.Fiscaal Actueel nr. 1 2017

Fiscaal Actueel_nr1 2017_Rapport

.Wettelijk minimumloon per 1 januari 2017

Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2017 is als volgt; (more…)

.BOVAG wil bijtelling per kilometer

BOVAG wil bijtelling per kilometer

De BOVAG wil een bijtelling per kilometer voor het privégebruik van een leaseauto. Volgens de brancheorganisatie is dat eerlijker en maakt het de weg vrij voor noodzakelijke flexibilisering van zakelijke mobiliteit. (more…)

.Fiscaal Actueel nr. 4 2016

Fiscaal Actueel_nr4 2016_Rapport

.Prinsjesdag: Fiscale maatregelen 2017

Prinsjesdagspecial 2016

Bron: © Fiscaal up to Date BV/Register Belasting Adviseurs

 

 

.Fiscaal Actueel nr. 3 2016

Fiscaal Actueel_nr3 2016_Rapport

.Wettelijk minimumloon per 1 juli 2016

Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2016 is als volgt; (more…)

.Fiscaal Actueel nr. 2 2016

Fiscaal Actueel_nr2 2016_Rapport

.Download nu ook onze App

Download nu ook onze App

Ook al heeft u ons niet dagelijks nodig. Toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij te blijven’. Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u periodiek op de hoogte van onderwerpen op fiscaal en financieel gebied die voor u van belang zijn.

(more…)

.Ook achterkant paspoort moet in administratie

Van de nieuwste versie van het paspoort moeten werkgevers niet alleen de voorkant, maar ook de achterkant kopiëren en de kopie ervan bewaren in de salarisadministratie. Dat is noodzakelijk omdat het burgerservicenummer (BSN) tegenwoordig op de achterkant staat.

(more…)

.Berekening loonheffing wijzigt per 1 april

Vanaf 1 april verandert de berekening van de loonheffing. Dit betekent dat de werknemer per maand tussen de € 3 en € 10 netto minder overhoudt dan nu. Hoe hoger het inkomen, hoe meer belasting er geheven wordt op het inkomen. De tarieven in box 2 en box 3 veranderen niet. (more…)

.Fiscaal Actueel nr. 1 2016

Fiscaal Actueel_nr1 2016_Rapport