.Download afschriften op tijd!!

Let op!! Voorkom hoge kosten en download uw afschriften op tijd (more…)

.Werkkostenregeling definitief per 01-01-2015

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd en is er geen keuzeregime meer. (more…)

.Herziene ingangsdatum maatregelen uit de Wet werk en zekerheid

De Eerste Kamer heeft 10 juni 2014 ingestemd met de maatregelen uit de Wet werk en zekerheid. In tegenstelling tot de eerdere berichten gaan deze maatregeleen in op 1 januari 2015 en niet zoals eerder bekend gemaakt op 1 juli 2014. Het betreft o.a. hier de maatregelen omtrent proeftijd en concurrentiebeding.

.Wijziging op gebied van arbeidscontracten

Tot op heden was er geen verplichting om een werknemer met een contract voor bepaalde tijd voor de einddatum van dit contract schriftelijk te laten weten of zijn of haar contract werd verlengd.
Vanaf 1 juli 2014 gaat dit veranderen. Bij alle contracten voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer bent u vanaf deze datum verplicht om uiterlijk 1 maand van te voren schriftelijk te laten weten of u het contract voortzet of niet. (more…)

.Eindejaarstips 2013

Download alle eindejaarstips 2013

.Voorwaarden jaaraangifte BTW gewijzigd

Per 1 januari 2014 moet u aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een BTW-aangifte per jaar: (more…)

.Wettelijk minimumloon per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 stijgt het minimumloon met 0,5133 procent.
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2014 is als volgt; (more…)

.Depotservice vervangt G-rekeningen vanaf 1 juli 2014

De G-rekening gaat vervangen worden door de Depotservice. Conform eerdere berichten zou dit met ingang van 1 januari 2014 gebeuren. Deze datum is echter verschoven. In de periode van 1 juli 2014 t/m 1 juli 2015 zal deze omzetting gafaseerd doorgevoerd worden. (more…)

.Stamrechtvrijstelling

Het Kabinet heeft aangekondigs de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten af te schaffen per 1 januari 2014. Een ontslagen werknemer kan tot 31 december 2013 zijn eenmalige ontslagvergoeding laten storten in een stamrecht B.V.. (more…)

.Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt

Met ingang van 1 januari 2014 stuurt de belastingdienst geen aangiftebrieven omzetbelasting meer. Ook de acceptgiro’s zullen niet meer verstrekt worden. (more…)

.Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013

Leeftijd in jaren per maand per week per dag
23-65 € 1.477,80 € 341,05 € 68,21
22 € 1.256,15 € 289,90 € 57,98
21 € 1.071,40 € 247,25 € 49,45
20 € 908,85 € 209,75 € 41,95
19 € 775,85 € 179,05 € 35,81
18 € 672,40 € 155,20 € 31,04
17 € 583,75 € 134,70 € 26,94
16 € 509,85 € 117,65 € 23,53
15 € 443,35 € 102,30 € 20,46

.Willekeurige afschrijving in 2013

Ministers Weekers van Financiën en Kamp van Economische Zaken hebben een voorstel gedaan aan de ministerraad om voor investeringen, gedaan tussen 1 juli 2013 en 31 december 2013, willekeurige afschrijving te mogen toepassen. (more…)

.Automatische verlenging VAR

De invoering van de VAR-webmodule is uitgesteld tot 1 januari 2015. Hierdoor wordt, in tegenstelling tot eerdere berichten, de VAR voor 2014 nog steeds automatisch gecontinueerd. (more…)

.Controle aangifte IB 2013

Momenteel zijn er al veel aangiften inkomstenbelasting 2013 ingediend. Ieder jaar selecteert de Belastingdienst enkele onderwerpen in de aangifte inkomstenbelasting waaraan dat jaar extra aandacht wordt besteed.
Voor de aangifte inkomstenbelasting 2013 zijn de volgende thema’s geselecteerd waarop extra wordt gecontroleerd: (more…)

.50% afschrijven op bedrijfsinvestering in 2013

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de maatregel genomen om bedrijven toe te staan 50% af te schrijven op bedrijfsinvesteringen in 2013. Met deze maatregel tracht Weekers bedrijven wat meer financiële armslag te geven, daar de winstbelasting hiermee aanzienlijk vermindert kan worden.

.Uitstel verplichte keuze voor werkkostenregeling

Minister Weekers van Financiën heeft in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal laten weten het keuzeregime met één jaar te verlengen tot 1 januari 2015.
Volgens Weekers is de beeldvorming over de werkkostenregeling niet positief te noemen en zou een evaluatie dat bevestigen. (more…)

.Tijdelijke BTW-verlaging op renovatie, herstel en tuinonderhoud

In navolging op de eerdere BTW-verlaging in 2010-2011 heeft staatssecretaris Weekers van Financiën wederom tot een tijdelijke verlaging van het BTW-tarief besloten.
Deze tijdelijke verlaging van 21% naar 6% geldt voor de periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014. (more…)

.Afschaffing BTW-ouderdomsverklaring schilderen en stukadoren

De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat de “ouderdomsverklaring” voor schilderen en stukadoren van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming niet langer nodig zal zijn. (more…)

.Wijziging BTW per 1 oktober 2012

Zoals wellicht bij u bekend zal met ingang van 1 oktober 2012 het algemene btw-tarief worden verhoogd van 19% naar 21%. Wat hiervan de consequenties voor u kunnen zijn hebben wij hieronder in het kort proberen samen te vatten. (more…)