Nieuws

UPDATE NOODPAKKET BANEN EN ECONOMIE (Tozo) - 27-03-2020

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot maximaal € 1.050. Voor echtparen en mensen die samenwonen, kinderen hebben en beide ondernemer zijn, geldt een maximum van € 1.500. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Ook is er geen vermogens- en partnertoets. Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. Informatie over wie een beroep kan doen op de regeling vindt u hier. Wij vragen u om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?
Gemeenten krijgen nu al veel aanmeldingen en vragen over de Tozo. Er wordt naar gestreefd om vrijdag a.s. de inhoud van de regeling bekend te maken. Dan kunnen gemeenten op basis daarvan aanvragen in behandeling nemen. Dat gebeurt zo veel mogelijk digitaal. Er komt een beslisboom beschikbaar zodat u eenvoudig kunt nagaan of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de regeling.

Mocht u nog enige ontvangsten hebben dan vragen we u nog even te wachten. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood het eerste geholpen. De financiële ondersteuning is sowieso voor u beschikbaar met terugwerkende kracht tot 1 maart, als er sprake is van recht op ondersteuning. Als uw financiële nood te hoog is, kan de gemeente u een voorschot geven.

Zo veel mogelijk digitaal
Het kan zo zijn dat u en uw partner voor de aanvraag in uw gemeente een DigiD nodig hebben om uzelf te identificeren. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan.

(Bron: RVO)