Nieuws

Basiscontract Arbo - 01-11-2017

Door de wijziging van de Arbowet verandert mede het boetebeleid. Wanneer werkgevers per 1 juli 2018 geen basiscontract hebben afgesloten met een bedrijfsarts of Arbodienst  krijgen direct een boete.

Dit staat in de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet die vanaf 1 september 2017 ingaat.

 

Geen basiscontract

De werkgever is verplicht om een basiscontract af te sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts. Wanneer u wél een basiscontract heeft afgesloten, maar hierin géén afspraken staan over verzuimbegeleiding zal de Inspectie SZW ook direct een boete opleggen.
Deze nieuwe regel is van toepassing op alle nieuwe (basis) contracten die worden afgesloten vanaf 1 juli 2017. Voor 1 juli 2018 dienen alle contracten aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

 

Bedrijfsarts loopt kant op boete

Wanneer bedrijfsartsen de Arbowet niet goed naleven zal ook de bedrijfsarts een boete opgelegd worden.