Nieuws

Uitstel verplichte keuze voor werkkostenregeling - 08-03-2013

Minister Weekers van Financiën heeft in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal laten weten het keuzeregime met één jaar te verlengen tot 1 januari 2015.
Volgens Weekers is de beeldvorming over de werkkostenregeling niet positief te noemen en zou een evaluatie dat bevestigen. Met deze maatregel krijgen werkgevers een jaar langer de tijd zich voor te bereiden op de werkkostenregeling. Het geeft tevens de wetgever de tijd om de regeling nog te verbeteren en verder uit te werken.