Nieuws

Stamrechtvrijstelling - 01-10-2013

Het Kabinet heeft aangekondigs de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten af te schaffen per 1 januari 2014. Een ontslagen werknemer kan tot 31 december 2013 zijn eenmalige ontslagvergoeding laten storten in een stamrecht B.V.. Hierdoor wordt het mogelijk de verschuldigde loonheffing in een goedkoper tarief af te dragen. Tevens wordt de afdracht van de loonheffing voor een groot deel uitgesteld. Met deze maatregel verwacht het kabinet jaarlijks 750 miljoen euro extra aan loonheffing te incasseren.