Nieuws

Afschaffing BTW-ouderdomsverklaring schilderen en stukadoren - 15-11-2012

De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat de “ouderdomsverklaring” voor schilderen en stukadoren van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming niet langer nodig zal zijn.
Als er voor de btw sprake is van een belastbare dienst wordt als uitgangspunt 21 % btw geheven, Voor bepaalde diensten (tabel 1) geldt echter het verlaagde tarief (6%), bijvoorbeeld voor het schilderen en stukadoren van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming. De schilder/stukadoor moet in dergelijke gevallen kunnen bewijzen dat de woning meer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen, bijvoorbeeld door middel van een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever. Dit vereiste zal worden afgeschaft.
De Belastingdienst zal zich voor het leeftijdscriterium van twee jaar (ouderdomseis) voortaan baseren op gegevens uit de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens) en de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen). Als er twijfel is of een woning voldoet aan de ouderdomseis, mag de schilder/stukadoor desgewenst nog steeds een verklaring laten tekenen door de opdrachtgever.