Particulier

Naast onze werkzaamheden voor het MKB hebben wij een uitgebreide fiscale praktijk voor particulieren.

Uitgebreide fiscale praktijk voor particulieren

Naast onze werkzaamheden voor het MKB hebben wij een uitgebreide fiscale praktijk voor particulieren. Graag maken wij met u een afspraak bij ons op kantoor of bij u thuis, waarbij wij samen met u uw situatie in beeld zullen brengen en de voor de aangifte relevante gegevens zullen verzamelen. Bent u reeds cliënt bij ons en is uw situatie niet veranderd t.o.v. eerdere jaren, dan is een afspraak niet per se nodig. U kunt dan de relevante gegevens aan ons toesturen. Dit kan via de post, maar ook via e-mail. Wij werken met professionele software, waardoor wij uw digid-code niet nodig hebben voor het verzenden van de aangifte inkomstenbelasting.

Veel voorkomende werkzaamheden zijn:

Aangifte inkomstenbelasting

Ieder jaar opnieuw ontvangt u van de belastingdienst een uitnodiging om uw aangifte inkomstenbelasting bij de belastingdienst in te leveren. Ieder jaar opnieuw heeft de belastingdienst de spelregels weer aangepast en ieder jaar opnieuw zorgt dit voor dezelfde stress.
Voor ons is de aangifte inkomstenbelasting dagelijks werk en zijn hierdoor in staat om deze zo optimaal mogelijk voor u te verzorgen.

Aanvraag zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag

Vaak heeft men recht op een toeslag zonder dat men dit weet. Hierdoor is het mogelijk dat u geld misloopt. Komt u bijvoorbeeld niet in aanmerking voor zorgtoeslag omdat uw brutosalaris te hoog is?
Toch is het mogelijk om dan recht te hebben op zorgtoeslag. Recht op zorgtoeslag hangt namelijk niet af van de hoogte van uw brutosalaris, maar van uw verzamelinkomen.

Correspondentie belastingdienst

Zoals u wellicht weet is de belastingdienst de laatste jaren meermalen negatief in het nieuws geweest vanwege een aantal “missers”. Deze missers zijn vooral vervelend als dit u treft en zeker op het moment dat u zelf actie dient te ondernemen om e.e.a. te corrigeren. Tevens is het mogelijk dat de belastingdienst u een zgn. “verzoek om informatie” stuurt. Dit doet de fiscus vaak steekproefsgewijs hetgeen vaak resulteert in een uitvoerige correspondentie.

Middeling

Soms komt het voor dat u in een bepaald jaar een belastbaar inkomen heeft dat enorm afwijkt t.o.v. andere jaren. Dit kan voorkomen indien u een ontslagvergoeding heeft ontvangen, of indien u door omstandigheden juist een veel lager inkomen heeft. In dit geval is het raadzaam om de mogelijkheid om te “middelen” te onderzoeken. Met “middeling” is het mogelijk om van 3 achtereenvolgende belastingjaren een gemiddelde te berekenen en hierover opnieuw de inkomstenbelasting te berekenen. Mogelijk zal dit bedrag lager zijn dan het bedrag dat u in eerste instantie heeft afgedragen aan de belastingdienst.