Nieuws

Lees het laatste nieuws

NOW-regeling klaar, loketten bijna open - 31/03/2020

Eén van de maatregelen om tijdens de corona-crisis banen en inkomens van mensen beschermen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn vandaag bekend gemaakt. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Lees verder…

Tijdelijke noodregeling zelfstandigen (Tozo) van start, giften tot 1.050 en 1.500 euro - 30/03/2020

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) zijn bekend. Lees verder…

UPDATE NOODPAKKET BANEN EN ECONOMIE (Tozo) - 27/03/2020

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Lees verder…

UPDATE NOODPAKKET BANEN EN ECONOMIE (Noodloket) -

Noodloket is open
Het Noodloket is een regeling voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de corona-crisis. Ondernemers in sectoren met aangewezen SBI-codes bij de Kamers van Koophandel kunnen een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Lees verder…

NOODPAKKET BANEN EN ECONOMIE - 18/03/2020

Op dinsdagavond 17 maart 2020 heeft het Ministerie van Economische zaken en Klimaat per brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer een voorstel gedaan m.b.t. een Noodpakket voor werkgevers, werknemers, ondernemingen en zzp-ers welke als doel heeft banen te behouden en de economische gevolgen te beperken i.v.m. de Corona-crisis.

Lees verder…

Fiscale en economische maatregelen met betrekking tot het Corona-virus - 16/03/2020

Op 12 maart 2020 heeft het Kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd dat zij een aantal maatregelen treft om de negatieve economische gevolgen van het corona-virus voor bedrijven op te vangen.

Lees verder…

Ontwikkelingen rond het Corona-virus!!! -

Geachte klant,

Het zal u niet ontgaan zijn dat vrijwel de gehele wereld en dus ook Nederland getroffen is door het Corona-virus. Hierdoor zijn zeer ingrijpende maatregelen nodig geweest door de regering, waaronder het sluiten van de horecagelegenheden en het sluiten van de markten.

Lees verder…

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 - 12/07/2018

Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2018 is als volgt; Lees verder…

Basiscontract arbodienst - 14/06/2018

Per 1 juli 2017 is er een wijziging doorgevoerd in de Arbowet om de positie van de bedrijfsarts te versterken. Deze wijziging heeft ertoe geleid dat elke werkgever per 1 juli 2018 dient te beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts.

In het contract dient te zijn opgenomen welke taken, en op welke wijze, de bedrijfsarts vervult. U bent verantwoordelijk voor een juiste begeleiding van uw zieke werknemer. De arbodienst of bedrijfsarts heeft een adviserende rol richting werknemer en werkgever.

Heeft u nog geen basiscontract? Dan raden wij u aan dit zo spoedig mogelijk te regelen. Ook indien u één werknemer in dienst heeft bent u verplicht om een basiscontract af te sluiten. Ook als deze werknemer een nul-uren contract met u heeft afgesloten. Indien er geen basiscontract is afgesloten riskeert u een boete van € 1.500,-

Fiscale behandeling cryptovaluta in box 3 - 30/05/2018

Cryptovaluta, waarvan bitcoin de bekendste is, welke in het bezit zijn van een natuurlijk persoon, behoren tot de vermogensrendementgrondslag van box 3.

Indien u in cryptovaluta belegd met vermogen uit uw onderneming dan behoort dit in box 1.

Voor een rechtspersoon wordt dit afgerekend middels vennootschapsbelasting en voor de eenmanszaak en V.O.F. middels Inkomstenbelasting. Lees verder…

Afgite btw-nummer duurt langer dan normaal - 07/03/2018

Als u zich als nieuwe ondernemer heeft aangemeld bij de belastingdienst, ontvangt u normaal gesproken binnen 5 werkdagen een brief met uw btw-nummer. Helaas duurt het op dit moment langer om een btw-nummer af te geven. Wanneer u zich heeft aangemeld met het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ of het formulier ‘Opgaaf startende ondernemers’ of als u zich hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

In januari 2018 heeft de belastingdienst extra veel formulieren ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ ontvangen. Dit is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad op 15 december 2017.

Daardoor zal iedereen die zich aanmeldt als ondernemer helaas langer op bericht van de belastingdienst moeten wachten.

Opschorting handhaving Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) - 20/02/2018

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020.

Tot die tijd krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen boetes of naheffingen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Vanaf 1 juli 2018 worden wel de mogelijkheden voor handhaving van kwaadwillenden verruimd.

 

De nieuwe Wet DBA had de afgelopen periode meer duidelijkheid moeten scheppen over de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking. Echter leverde de wet veel onrust op onder zzp’ers en opdrachtgevers. Het kabinet zet daarom in dat de nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2020 in werking treedt.

Lees verder…

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 - 03/01/2018

Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2018 is als volgt; Lees verder…

Wijzigingen Pensioen in Eigen Beheer (PEB) - 23/11/2017

Het is een gegeven dat de Pensioen in Eigen Beheer (PEB) voor directeur-grootaandeelhouders (dga’s) zal gaan veranderen. Bij de Tweede Kamer ligt een voorstel voor twee alternatieven:

Welk alternatief is voor u de slimste keuze?

Lees verder…

Basiscontract Arbo - 01/11/2017

Door de wijziging van de Arbowet verandert mede het boetebeleid. Wanneer werkgevers per 1 juli 2018 geen basiscontract hebben afgesloten met een bedrijfsarts of Arbodienst  krijgen direct een boete.

Dit staat in de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet die vanaf 1 september 2017 ingaat.

 

Geen basiscontract

De werkgever is verplicht om een basiscontract af te sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts. Wanneer u wél een basiscontract heeft afgesloten, maar hierin géén afspraken staan over verzuimbegeleiding zal de Inspectie SZW ook direct een boete opleggen.
Deze nieuwe regel is van toepassing op alle nieuwe (basis) contracten die worden afgesloten vanaf 1 juli 2017. Voor 1 juli 2018 dienen alle contracten aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

 

Bedrijfsarts loopt kant op boete

Wanneer bedrijfsartsen de Arbowet niet goed naleven zal ook de bedrijfsarts een boete opgelegd worden.

Plannen nieuw kabinet -

Een overzicht van de uitgelekte plannen van het nieuwe kabinet op het financiële vlak.

Deze plannen zijn tot dusver gelekt in de media en staan volgens bronnen in het regeerakkoord van de beoogde nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Op dinsdag 10 oktober 2017 wordt het definitieve regeerakkoord gepresenteerd door premier Rutte.

 

 

Andere regels voor zzp’ers

Voor de zzp’ers zullen de regels veranderen. De Web DBA zal hierop worden aangepast.

In deze wet zal duidelijker omschreven worden wat het betekent om in loondienst te zijn. Ook het begrip ‘gezagsverhouding’ zal worden verduidelijkt.

 

Opdrachtgeversverklaring

Wanneer opdrachtgevers een zzp’er inhuren kunnen zij online een vragenlijst invullen. Uit deze vragenlijst zal de opdrachtgever kunnen opmaken hoe de Belastingdienst de overeenkomst zal beoordelen.

Deze opdrachtgeversverklaring komt in plaats van de modelovereenkomsten. Deze verklaring kan worden ingevuld via een webmodule.

In het eerste jaar zal de Belastingdienst terughoudend zijn met controles en boetes uitdelen om de opdrachtgevers te laten wennen aan de nieuwe regels.

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2017 - 04/01/2017

Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2017 is als volgt; Lees verder…

BOVAG wil bijtelling per kilometer -

BOVAG wil bijtelling per kilometer

De BOVAG wil een bijtelling per kilometer voor het privégebruik van een leaseauto. Volgens de brancheorganisatie is dat eerlijker en maakt het de weg vrij voor noodzakelijke flexibilisering van zakelijke mobiliteit. Lees verder…

Prinsjesdag: Fiscale maatregelen 2017 - 30/09/2016

Prinsjesdagspecial 2016

Bron: © Fiscaal up to Date BV/Register Belasting Adviseurs

 

 

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2016 - 04/07/2016

Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2016 is als volgt; Lees verder…

Download nu ook onze App - 20/05/2016

Download nu ook onze App

Ook al heeft u ons niet dagelijks nodig. Toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij te blijven’. Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u periodiek op de hoogte van onderwerpen op fiscaal en financieel gebied die voor u van belang zijn.

Lees verder…

Ook achterkant paspoort moet in administratie - 18/05/2016

Van de nieuwste versie van het paspoort moeten werkgevers niet alleen de voorkant, maar ook de achterkant kopiëren en de kopie ervan bewaren in de salarisadministratie. Dat is noodzakelijk omdat het burgerservicenummer (BSN) tegenwoordig op de achterkant staat.

Lees verder…

Berekening loonheffing wijzigt per 1 april - 13/04/2016

Vanaf 1 april verandert de berekening van de loonheffing. Dit betekent dat de werknemer per maand tussen de € 3 en € 10 netto minder overhoudt dan nu. Hoe hoger het inkomen, hoe meer belasting er geheven wordt op het inkomen. De tarieven in box 2 en box 3 veranderen niet. Lees verder…

Afscheid van de blauwe enveloppen - 04/12/2015

Met ingang van 1 november 2015 is steeds meer post van de belastingdienst naar uw digitale Berichtenbox gezonden. Om toegang te krijgen tot uw berichtenbox dient u te beschikken over een DigiD.

Lees verder…

Transitievergoeding in plaats van ontslagvergoeding - 22/09/2015

De ontslagvergoeding is verdwenen en is vervangen door een transitievergoeding.  Lees verder…

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) - 08/09/2015

Met ingang van 1 januari 2016 bent u als werkgever verplicht om het netto wettelijk minimum loonbedrag giraal aan uw werkgever te betalen. Lees verder…

Rittenregistratie - 12/08/2015

Indien u een auto van de zaak heeft waarmee u per kalenderjaar niet meer dan 500 privékilometers maakt en bijtelling wilt voorkomen is het bijhouden van een sluitende rittenregistratie van groot belang. Lees verder…

Vervanging G-rekening door depotstelsel gaat niet door - 10/03/2015

Het voornemen van de Belastingdienst om de G-rekening te vervangen door het depotstelsel is van de baan. Lees verder…

Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015 - 21/01/2015

Vanaf januari 2015 maken uitzendkrachten en ander flexibel personeel na 78 weken (1,5 jaar) op uitzendbasis te hebben gewerkt, aanspraak op een tijdelijk arbeidscontract bij de uitzendorganisatie.

Lees verder…

Download afschriften op tijd!! - 27/10/2014

Let op!! Voorkom hoge kosten en download uw afschriften op tijd Lees verder…

Werkkostenregeling definitief per 01-01-2015 - 07/07/2014

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd en is er geen keuzeregime meer. Lees verder…

Herziene ingangsdatum maatregelen uit de Wet werk en zekerheid - 12/06/2014

De Eerste Kamer heeft 10 juni 2014 ingestemd met de maatregelen uit de Wet werk en zekerheid. In tegenstelling tot de eerdere berichten gaan deze maatregeleen in op 1 januari 2015 en niet zoals eerder bekend gemaakt op 1 juli 2014. Het betreft o.a. hier de maatregelen omtrent proeftijd en concurrentiebeding.

Wijziging op gebied van arbeidscontracten - 04/06/2014

Tot op heden was er geen verplichting om een werknemer met een contract voor bepaalde tijd voor de einddatum van dit contract schriftelijk te laten weten of zijn of haar contract werd verlengd.
Vanaf 1 juli 2014 gaat dit veranderen. Bij alle contracten voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer bent u vanaf deze datum verplicht om uiterlijk 1 maand van te voren schriftelijk te laten weten of u het contract voortzet of niet. Lees verder…

Voorwaarden jaaraangifte BTW gewijzigd - 04/12/2013

Per 1 januari 2014 moet u aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een BTW-aangifte per jaar: Lees verder…

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2014 - 26/11/2013

Per 1 januari 2014 stijgt het minimumloon met 0,5133 procent.
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2014 is als volgt; Lees verder…

Depotservice vervangt G-rekeningen vanaf 1 juli 2014 - 11/11/2013

De G-rekening gaat vervangen worden door de Depotservice. Conform eerdere berichten zou dit met ingang van 1 januari 2014 gebeuren. Deze datum is echter verschoven. In de periode van 1 juli 2014 t/m 1 juli 2015 zal deze omzetting gafaseerd doorgevoerd worden. Lees verder…

Stamrechtvrijstelling - 01/10/2013

Het Kabinet heeft aangekondigs de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten af te schaffen per 1 januari 2014. Een ontslagen werknemer kan tot 31 december 2013 zijn eenmalige ontslagvergoeding laten storten in een stamrecht B.V.. Lees verder…

Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt - 19/07/2013

Met ingang van 1 januari 2014 stuurt de belastingdienst geen aangiftebrieven omzetbelasting meer. Ook de acceptgiro’s zullen niet meer verstrekt worden. Lees verder…

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013 - 01/07/2013

Leeftijd in jaren per maand per week per dag
23-65 € 1.477,80 € 341,05 € 68,21
22 € 1.256,15 € 289,90 € 57,98
21 € 1.071,40 € 247,25 € 49,45
20 € 908,85 € 209,75 € 41,95
19 € 775,85 € 179,05 € 35,81
18 € 672,40 € 155,20 € 31,04
17 € 583,75 € 134,70 € 26,94
16 € 509,85 € 117,65 € 23,53
15 € 443,35 € 102,30 € 20,46

Willekeurige afschrijving in 2013 -

Ministers Weekers van Financiën en Kamp van Economische Zaken hebben een voorstel gedaan aan de ministerraad om voor investeringen, gedaan tussen 1 juli 2013 en 31 december 2013, willekeurige afschrijving te mogen toepassen. Lees verder…