Nieuws

Ontwikkelingen rond het Corona-virus!!! - 16-03-2020

Geachte klant,

Het zal u niet ontgaan zijn dat vrijwel de gehele wereld en dus ook Nederland getroffen is door het Corona-virus. Hierdoor zijn zeer ingrijpende maatregelen nodig geweest door de regering, waaronder het sluiten van de horecagelegenheden en het sluiten van de markten.

Dit heeft tot gevolg dat een groot deel van de ondernemers gedupeerd raakt. De regering geeft aan gedupeerden tegemoet te komen, maar over de invulling hiervan is nog niet gecommuniceerd.

Binnen ons kantoor hebben wij ons ook genoodzaakt gezien om maatregelen te nemen om verspreiding tegen te gaan. Besprekingen zowel binnen kantoor als bij onze cliënten zullen beperkt worden tot een minimum en slechts bij grote noodzaak. Deze maatregel blijft voorlopig van kracht tot 6 april 2020 gelijk aan de voorlopige maatregelen door de regering.

Wij vertrouwen op uw begrip, daar wij hiermee ook handelen in uw belang.

P.S. Graag willen wij u verzoeken onze website in de gaten te houden voor het laatste nieuws.

Met vriendelijke groet,

Het team van Rapport Administraties