Nieuws

Fiscale behandeling cryptovaluta in box 3 - 30-05-2018

Cryptovaluta, waarvan bitcoin de bekendste is, welke in het bezit zijn van een natuurlijk persoon, behoren tot de vermogensrendementgrondslag van box 3.

Indien u in cryptovaluta belegd met vermogen uit uw onderneming dan behoort dit in box 1.

Voor een rechtspersoon wordt dit afgerekend middels vennootschapsbelasting en voor de eenmanszaak en V.O.F. middels Inkomstenbelasting. De waardering dient te geschieden naar de waarde in het economisch verkeer op peildatum volgens het omwisselplatform. De aangever is zelf verantwoordelijk voor de juiste waarde en opname in de aangifte.

Bezitters van cryptovaluta doen er goed aan, indien zij dit niet al hebben gedaan, de waarde per 1 januari 2018 te bepalen, vast te leggen en te onderbouwen.