Nieuws

Basiscontract arbodienst - 14-06-2018

Per 1 juli 2017 is er een wijziging doorgevoerd in de Arbowet om de positie van de bedrijfsarts te versterken. Deze wijziging heeft ertoe geleid dat elke werkgever per 1 juli 2018 dient te beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts.

In het contract dient te zijn opgenomen welke taken, en op welke wijze, de bedrijfsarts vervult. U bent verantwoordelijk voor een juiste begeleiding van uw zieke werknemer. De arbodienst of bedrijfsarts heeft een adviserende rol richting werknemer en werkgever.

Heeft u nog geen basiscontract? Dan raden wij u aan dit zo spoedig mogelijk te regelen. Ook indien u één werknemer in dienst heeft bent u verplicht om een basiscontract af te sluiten. Ook als deze werknemer een nul-uren contract met u heeft afgesloten. Indien er geen basiscontract is afgesloten riskeert u een boete van € 1.500,-