Nieuws

Wijzigingen Pensioen in Eigen Beheer (PEB) - 23-11-2017

Het is een gegeven dat de Pensioen in Eigen Beheer (PEB) voor directeur-grootaandeelhouders (dga’s) zal gaan veranderen. Bij de Tweede Kamer ligt een voorstel voor twee alternatieven:

Welk alternatief is voor u de slimste keuze?

Gevolgen afkopen van pensioenaanspraak

Gevolgen omzetting spaarvariant bij uitfasering

Wanneer u als dga over voldoende banksaldo beschikt, wilt u niet geconfronteerd worden met een toekomstige heffing en de verplichting om tot 20 jaar na uw pensioendatum nog een pensioen-bv aan te behouden.

Het verschil in directe belastingafdracht ten opzichte van toekomstige belastingafdracht is meestal minimaal. Afkopen is dan vaak interessant.

Wanneer u als dga over onvoldoende banksaldo beschikt om de belastingclaim te voldoen is het beter om te kiezen voor het omzetten naar de spaarvariant bij uitfasering.

Wanneer u kiest voor afkoop van uw PEB, is het belangrijk om u vooraf te laten adviseren. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen verscheidene factoren de uitkomst, mogelijk positief, beïnvloeden. Dit kan zijn een lager huidig belastbaar inkomen, een hoog toekomstig verwacht inkomen en/of een toekomstig verwachte verliespositie van de uitkerende B.V..

Wat voor u de slimste keuze is, is geheel afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wat uw wensen zijn.
Wil u verzekerd zijn van een goede oudedagsvoorziening? Zorg dan dat u tijdig de juiste keuze maakt en de benodigde maatregelen kunt treffen.