Nieuws

Berekening loonheffing wijzigt per 1 april - 13-04-2016

Vanaf 1 april verandert de berekening van de loonheffing. Dit betekent dat de werknemer per maand tussen de € 3 en € 10 netto minder overhoudt dan nu. Hoe hoger het inkomen, hoe meer belasting er geheven wordt op het inkomen. De tarieven in box 2 en box 3 veranderen niet.

Wijziging
Vanaf 1 januari 2016 zijn de belastingtarieven gewijzigd. De tarieven werden pas in december 2015 bekend. Daardoor kon de Belastingdienst de programma’s waarmee ze de loonheffing berekenen, niet op tijd aanpassen. Ook in de salarissystemen van werkgevers en uitkeringsinstanties konden de nieuwe tarieven niet op tijd worden verwerkt.

Verrekend
In januari, februari en maart konden zij dus niet het juiste bedrag aan loonheffing inhouden. Vanaf 1 april gebruiken werkgevers en uitkeringsinstanties de juiste tarieven. Ook het bedrag dat eerder te weinig is ingehouden, wordt dan verrekend.

Ambtenaren verliezen het meest
Salarisdienstverlener ADP berekende dat de ambtenaren er het meest op achteruit gaan doordat de overheidssector ook meer pensioenpremie gaan betalen. Een ambtenaar met een inkomen van anderhalf keer modaal gaat er netto € 11 per maand op achteruit; twee keer modaal ziet maandelijks € 17 minder op de salarisstrook terug.

Gepensioneerde ook achteruit
De belastingverhoging beperkt zich niet tot werkenden, zo waarschuwde ADP. Gepensioneerden met een aanvullend pensioen van € 1700 gaan enkele dubbeltjes per maand meer betalen. ‘Omdat veel gepensioneerden vaak meerdere kleinere pensioenen ontvangen, lijkt het alsof de belastingverhoging hen niet raakt. Maar over het totaal van hun aanvullende pensioenen en AOW-uitkering kan de tariefstijging van 22,3% naar 22,5% betekenen dat gepensioneerden volgend jaar iets meer moeten bijbetalen dan gedacht’, aldus het ADP.

Bron: elseviernextens