Nieuws

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) - 08-09-2015

Met ingang van 1 januari 2016 bent u als werkgever verplicht om het netto wettelijk minimum loonbedrag giraal aan uw werkgever te betalen. Tevens dient de bankrekening, waarop u het loon betaald, op naam van werknemer te staan. Indien u zich hier niet aan houdt, begaat uw onderneming een overtreding en kunt u een boete krijgen. In geval van contante betaling van nettoloon is het onmogelijk om te bewijzen dat u het verschuldigde loon ook daadwerkelijk aan uw werknemer heeft uitbetaald. Het werken met werknemers zonder bankrekening op eigen naam is dan ook vanaf 1 januari 2016 strafbaar.

 

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of heeft u eventuele andere vragen? Neem dan contact op met Rapport Administraties: tel. 010-4611773 of stuur een e-mail naar rapport@rapport.nl Wij helpen u graag verder!