Nieuws

Rittenregistratie - 12-08-2015

Indien u een auto van de zaak heeft waarmee u per kalenderjaar niet meer dan 500 privékilometers maakt en bijtelling wilt voorkomen is het bijhouden van een sluitende rittenregistratie van groot belang.
Recent heeft het gerechthof Den Haag dit belang weer eens aangetoond. Uit een door de belastingdienst in 2012 ingesteld boekenonderzoek concludeerde de inspecteur dat de aanwezige rittenadministratie niet voldeed aan de gestelde eisen en dat hierdoor de bijtelling ten onrechte achterwege was gebleven. Ingevolge hiervan heeft de inspecteur naheffingsaanslagen opgelegd over de periode 2009 tot en met 2011.
Volgens het gerechtshof Den Haag heeft de inspecteur juist gehandeld. In de rittenregistratie ontbraken de adressen van de bestemmingen en varieerden de afstanden van het woon-werkverkeer. Tevens kwamen de afstanden niet overeen met de routeplanner van de ANWB. Het gerechtshof stelde daarom dat de bijgehouden rittenregistratie niet voldoende was om aan te tonen dat de DGA in kwestie niet meer dan 500 kilometer privé had gereden.
In een sluitende rittenregistratie dient u per rit moet u de volgende gegevens vermelden: