Nieuws

Wijziging op gebied van arbeidscontracten - 04-06-2014

Tot op heden was er geen verplichting om een werknemer met een contract voor bepaalde tijd voor de einddatum van dit contract schriftelijk te laten weten of zijn of haar contract werd verlengd.
Vanaf 1 juli 2014 gaat dit veranderen. Bij alle contracten voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer bent u vanaf deze datum verplicht om uiterlijk 1 maand van te voren schriftelijk te laten weten of u het contract voortzet of niet.
Als u dit nalaat, moet u de werknemer als schade vergoeding een maand loon betalen. Tevens mag u bij contracten voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter géén proeftijd meer overeenkomen.
Voor contracten voor bepaalde tijd voor een periode van meer dan 6 maanden en tot 2 jaar mag u een proeftijd van 1 maand overeenkomen.
Bij contracten langer dan 2 jaar blijft een proeftijd van maximaal 2 maanden van kracht.