Nieuws

Herziene ingangsdatum maatregelen uit de Wet werk en zekerheid - 12-06-2014

De Eerste Kamer heeft 10 juni 2014 ingestemd met de maatregelen uit de Wet werk en zekerheid. In tegenstelling tot de eerdere berichten gaan deze maatregeleen in op 1 januari 2015 en niet zoals eerder bekend gemaakt op 1 juli 2014. Het betreft o.a. hier de maatregelen omtrent proeftijd en concurrentiebeding.