Nieuws

Willekeurige afschrijving in 2013 - 01-07-2013

Ministers Weekers van Financiën en Kamp van Economische Zaken hebben een voorstel gedaan aan de ministerraad om voor investeringen, gedaan tussen 1 juli 2013 en 31 december 2013, willekeurige afschrijving te mogen toepassen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd, zodat op investeringen welke in de periode van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 worden gedaan maximaal 50% mag worden afgeschreven in boekjaar 2013. Voorwaarde is dat de investering vóór 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen.