Nieuws

Tijdelijke BTW-verlaging op renovatie, herstel en tuinonderhoud - 01-03-2013

In navolging op de eerdere BTW-verlaging in 2010-2011 heeft staatssecretaris Weekers van Financiën wederom tot een tijdelijke verlaging van het BTW-tarief besloten.
Deze tijdelijke verlaging van 21% naar 6% geldt voor de periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014.
Het 6%-tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden in en aan woningen welke meer dan 2 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. De verlaging is alleen van toepassing op de arbeidskosten en niet op materialen. Cruciaal verschil met de eerderen maatregel is de toevoeging van aanleg en onderhoud van tuinen. Deze werkzaamheden waren in de eerdere maatregel uitgesloten. Met deze maatregel hoopt de staatssecretaris mensen te bewegen om werkzaamheden op korte termijn te laten uitvoeren en zodoende een financiële injectie aan de bouw- en tuinaanlegsector te geven.