Nieuws

Depotservice vervangt G-rekeningen vanaf 1 juli 2014 - 11-11-2013

De G-rekening gaat vervangen worden door de Depotservice. Conform eerdere berichten zou dit met ingang van 1 januari 2014 gebeuren. Deze datum is echter verschoven. In de periode van 1 juli 2014 t/m 1 juli 2015 zal deze omzetting gafaseerd doorgevoerd worden. Van de omzetting naar het depot krijgen de ondernemers van te voren bericht. Via de Depotservice op de internetsite van de Belastingdienst komt het depot beschikbaar.