Nieuws

Controle aangifte IB 2013 - 30-05-2013

Momenteel zijn er al veel aangiften inkomstenbelasting 2013 ingediend. Ieder jaar selecteert de Belastingdienst enkele onderwerpen in de aangifte inkomstenbelasting waaraan dat jaar extra aandacht wordt besteed.
Voor de aangifte inkomstenbelasting 2013 zijn de volgende thema’s geselecteerd waarop extra wordt gecontroleerd:

Het is mogelijk dat de Belastingdienst bij de beoordeling en afwikkeling van uw aangifte met name over deze onderwerpen in uw aangifte informatie vraagt. Een ander actueel onderwerp is de tijdelijke boetevrije inkeerregeling. Heeft u inkomsten of (buitenlands) vermogen niet opgegeven in de (eerdere) aangifte(n) inkomstenbelasting, dan heeft u de mogelijkheid om deze vrijwillig te verbeteren. Dit heet de inkeerregeling. Doet u dat vóór 1 juli 2014, dan kunt u nog gebruik maken van de tijdelijke verruiming van de inkeerregeling. Onder voorwaarden wordt dan ook voor eerdere aangiften geen vergrijpboete opgelegd. Kijkt u voor meer informatie over de hiervoor genoemde thema’s of de voorwaarden van de inkeerregeling op belastingdienst.nl.